Eficienta
Profesionalism
Calitate

DESPRE NOI

SC MOLDOCOR SA este o societate de construcţii montaj şi reparaţii, înfiinţată în anul 1975, cunoscută pe toate platformele industriale, cu precădere pe platformele petroliere,chimice, rafinării şi gaze.Domeniul de activitate-Construcții civile, industriale, sociale, culturale și de gospodărie comunală;

-Alimentare cu apă, gaz metan, canalizare;

-Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;

-Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, a drumurilor și autostrăzilor, a podurilor și tunelurilor, a proiectelor utilitare pentru fluide, a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;

-Lucrări de demolare a construcţiilor;

-Lucrări de instalații electrice, de instalații sanitare, de încălzire și aer condiționat, de instalații pentru construcții, de ipsoserie, de tâmplărie și dulgherie, de pardosire și placare a pereților, de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;

-Lucrări de construcţii a unor proiecte inginereşti;

-Proiectare stații de comprimare, a conductelor, racordurilor și stațiilor de reglare-măsurare aferente sistemelor de transport a gazelor naturale, precum și a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale având regimul de presiune de lucru mai mare de 6 bar;

-Proiectare sisteme de distribuţie a gazelor naturale;

-Proiectare instalații electrice interioare pentru construcții civile și industriale, branșamente aeriene și subterane, la tensiunea de 0,4 kV;

-Proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV - 20 kV și posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV;

-Examinări nedistructive;

-Instalare, montare, reparare cazane apă caldă;

-Instalare, montare, reparare și întreținere la aparatele consumatoare de combustibil, cazane de apă caldă, cazane de abur de joasă presiune;

-Montare, punere în funcțiune, reparare și întreținere instalații de ardere și instalații de automatizare pentru cazane, sisteme de automatizare pentru centrale termice;

-Reparare recipiente metalice stabile.